NMG@ZADART / GARBAGE EPIC ENSAMBLE, KONCERT I IZLOŽBA

Galerija ZadART, Kovačka 3, Zadar

Otvorenje i koncert 7.12. u 20 h

Trajanje izložbe 7. – 11.12.2016.

Izložba je otvorena svakim danom 17 – 22 h.

 

GARBAGE EPIC ENSAMBLE nastao je tijekom umjetničke kolonije na Silbi u sklopu projekta S.E.A Silba Environment Art, koji udruga Mavena održava na Silbi od 2010. godine. Radi jačanja svijesti o štetnosti otpada, vrijednostima recikliranja te uopće mogućnostima široke upotrebe materijala koji jednima budu beskoristan otpad, a drugima ideja za novo umjetničko djelo ili drugu upotrebu, umjetnička kolonija nakon čišćenja plaža prikupljeni materijal transformira u umjetničke predmete, a ove godine u instrumente.

Ove godine voditelj umjetničkog dijela kolonije bio je montažer i udaraljkaš Miro Micro Manojlović, koji je uz pomoć prijatelja glazbenika Ivana Marincela, Igora Pavlice i Frana Krste Šercara, izradio nekoliko sasvim novih instrumenata pa smo tako dobili: Doodley 1, 2, 3 i 4, Pločicofon, Ciglofon, Satellite of love, Space junk, Spiritualofon i Klifow. Osim koncerta na otvorenju izložbe, posjetitelji će i sami moći zasvirati na izloženim instrumentima tijekom trajanja izložbe. Dobrodošli!

 

Autori i izvođači: Miro Micro Manojlović, Ivan Marincel, Igor Pavlica, Fran Krsto Šercar

 

Kustosica: Natasha Kadin

Dizajn: Nikola Križanac

Produkcija: Mavena – 36 njezinih čuda, www.mavena.hr

Izložba je realizirana u sklopu platform SEA Silba Environment Art

Donatori: Grad Zadar, Ministarstvo kulture RH

Udrugu Mavena podržavaju: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura nova

Hvala: Nilo Karuc, Tomislav Antolić Železo, galerija ZadART.