MALE TAJNE ŠAHTOFONA, RADIONICA ZA DJECU

SEA Silba Environment Art u sklopu projekta GEA Garbage Epic Art dovodi na Silbu jedne od najpoznatijih avangardnih umjetnika na ovim prostorima: Damira Bartola Indoša, Tanju Vrvilo i Damira Pricu Kafku Caprija, sa radionicom za djecu na instrumentima koje su sami osmislili, a sada žele naučiti djecu kako svirati na njima!

Radionica šahtofonije za djecu / Upoznajmo suvremenu umjetnost i kulturu

“Male tajne Šahtofona”

Projektom se djecu i mlade želi što prije aktivno uključiti u uzbudljiv svijet suvremene umjetnosti i kulture. Imajući u vidu pozitivan učinak koji kultura ima za cjelokupni osobni razvoj mladog čovjeka, nastojimo razvijati publiku za sadržaje nezavisne kulturne scene.

Kroz interaktivne prezentacije namijenjene djeci i radionice za mlade, a posredstvom tajnovitog muzičkog stroja Šahtofona, polaznici se upoznaju s različitim umjetničkim medijima i dobivaju priliku sudjelovati u kreaciji novog umjetničkog djela. Interaktivne prezentacije osmišljene su za djecu kako bi im se otkrio čudesni svijet eksperimentalne glazbe i performansa. Instrumenti koje D.B. Indoš koristi u svom radu načinjeni su od mnoštva dijelova, čiji je prepoznatljiv lajtmotiv opruga koja predstavlja zaigrani element ovih glazbenih instalacija. Vodeći ih kroz instrumente, umjetnici će razgovarati s djecom i omogućiti im da isprobaju instrumente i što nastaje kada ih zajedno koristi više pojedinaca. Radionice se izvode na različitim modelima autentičnih instalacija – Šahtofonima, uz instrukcije za njihovu primjenu u obliku grafičke kolorističke partiture, posebno razvijene za ovaj rad. Partitura daje upute za instrumentalno, vokalno i gestualno izvođenje. Izvođenje se dokumentira video snimkama i time se proizvodi nova video partitura rada. Sva pripadajuća audio-video oprema je ona koja se inače koristi u umjetničkom radu D.B. Indoša. Svrha je demokratizirati koncept vlasništva jednog autora nad sredstvima za proizvodnju umjetničkog djela, stvoriti zajednički rad i uključiti zainteresirane mlade polaznike u platformu koja se tim procesom stvara. Projektom se djecu i mlade želi što prije aktivno uključiti u uzbudljiv svijet suvremene umjetnosti i kulture. Imajući u vidu pozitivan učinak koji kultura ima za cjelokupni osobni razvoj mladog čovjeka, nastojimo razvijati publiku za sadržaje nezavisne kulturne scene.

Radionica je besplatna za polaznike, projekt je sufinanciran od strane Grada Zadra i Županije zadarske, a umjetničku organizaciju SEA Silba Environemnt Art podržava Zaklada Kultura nova.