Lea Čorak: ZNAM ZA OTOK JEDAN

ZNAM ZA OTOK JEDAN

Lea Čorak

 

Znam za otok jedan,

Dalmacije vrata,

Zelen je iznutra,

Uz rub je od zlata.

 

Znam za otok jedan,

Znam mu plaže, stijene,

Ime mu je Silba,

K’o u lijepe žene.

 

Znam za otok jedan,

Za biser u moru;

Ime Silba dobio je

Po šumi, po boru.

 

Znam za toranj jedan

Koji vječno čeka

Mornare da dođu

Kući izdaleka.

 

Znam za otok jedan,

U njemu tišina,

Miluje ga Sunce,

Šara hladovina.

 

Znam za otok jedan,

Silba on se zove,

Znam za bijele lađe

Što mu uz bok plove.

 

Znam za mjesto jedno

Gdje me nose snovi,

Kada more pjeva,

Kad zovu galebovi.